Trepni trebni trbanko

srpanj 28, 2018 0

Poslije pustinja, šume su nazastupljeniji kopneni ekosistem i kao takvi imaju imaju veliki značaj za opstanak planete Zemlje i čovjeka. U prvin redu, šume u…

Malehno moje oko volim te

srpanj 28, 2018 0

Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni…

Nema ništa od toga carko

srpanj 28, 2018 0

Zagadjenost vode je svaka kvalitativna i kvantitativna promjena fizickih i bioloskih osobina  vode. Zagadjenje najcesce moze biti urbano, industrijsko i poljoprivredno. Otpadne vode naselja zagadjene…

Konjiska kola čojče

srpanj 27, 2018 0

Navest cemo neke od njih: relativno mala iskoristivost u odnosu na mehanicke prenosnike snage, gubici zbog strujanja i curenja tekucine, kasnjenje signala, relativno visoka cijena…

DOVA, MOJE NAJJACE ORUZJE vremena u kome ivimo, vremena koje je obiljeżeno nasiljem, nepravdom, ratovi- na prevarama, poblepom, zapitamo se kolika je moć čovjeka, šta…