Kosa kosci i kosačice

srpanj 28, 2018 0

Ergonomija je nauka ciji je zadatak da rad ucini sto ugodnijim i bezbjednijim. Ima veliku primjenu u svim oblastima ljudskog zivota i rada. Radni sto i…

Dokle smo došli

srpanj 28, 2018 0

Slika se snima TV-kamerom u boji koja ima tri CCD video-integrisana kola (video-čipa), za svaku osnovnu boju. CCD video integrisana kola pretvaraju svjetlost u električne…

Niko nikom ne zamjei

srpanj 28, 2018 0

Izdvajanje samo onog signala kojeg żelimo reprodukovati vrši se u oscilatornom kolu koje se nalazi na ulazu prijemnika i povezano je sa prijemnom antenom i…

Što priko dvoje visi

srpanj 28, 2018 0

Historija biljezi o sirenju islama u BiH edan od najvaznijih fenomena u historiji Bosne i Hercegovine predstavlja proces masovnog prihvacanja islama ad strane domaceg sranovnistva,…

Vijolina gudalko

srpanj 28, 2018 0

 Imam divnu prijateljicu. Zajedno idemo u školu i u mekteb. Obje smo vrijedne učenice. Dijelile misljanja, planove o budućnosti i maśtale. Doslo je vrijeme odluke!…

Pođimo u daljinu

srpanj 28, 2018 0

Vaki dužna uzvratiti ovu brigu i ljubav. Uzvišeni Alah ni Allah naglašava: Mi smo naredili čoujeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a…

Stik u staji u štali

srpanj 28, 2018 0

Najdraži oporučuje vaše očeves Allah vam, uistinu, oporučuje vašu rodbinu. (El-Buhari i lbn Madżdze) Materijalno pomaganje rodbine ima prednost u odnosu na druge ljude i…

Malehno moje oko volim te

srpanj 28, 2018 0

Da bi se dobio metan, prvo treba pripremiti hemikalije. Natrij acetat je supstanca koja kristalizira sa tri molekule vode CH,COONa 3H,O. Potrebno je dobiti bezvodni…

Granica od do bola

srpanj 28, 2018 0

Oscilovanje je ponavljanje jednolikog kretanja nekog tijela ili čestice. Broj oscilacija Lu jednoj sekundi (jedinici vremena) naziva se frekvencija. Jedinica za frekvenciju je herc (1Hz)…